Verantwoord zonnenBruinings Studio Weesp is lid van Vereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ).

SVZ is de vereniging voor de professionele zonnebranche, klik voor meer informatie op het logo van SVZ.

Op deze website vindt je informatie over een goede en verantwoorde omgang met zonlicht en nieuws over zonnen.

De overheid ziet er op toe dat studio’s die bij SVZ zijn aangesloten alle regels omtrent verantwoord zonnen naleeft.
De lampen van onze zonnebanken voldoen aan de Europese ‘0,3’ norm en geven niet meer ultraviolette straling af dan wettelijk toegestaan.
Tevens is het wettelijk niet toegestaan voor jongeren onder de 18 jaar gebruik te maken van professionele zonnebanken. Jongeren onder de 18 jaar worden geweigerd en bij twijfel vragen wij om legitimatie. SVZ stelt eisen aan het lidmaatschap om de kwaliteit van haar leden te waarborgen. Zo moeten de aangesloten zonnestudio’s zich houden aan een Code voor de Praktijkuitoefening. In deze Code worden alle relevante (gedrags-)regels ten aanzien van veiligheid en kwaliteit genoemd. Bij herhaalde overtreding kunnen leden worden geroyeerd.

De Code voor de Praktijkuitoefening garandeert voor de consument een hoog niveau van advies over het zonnen, dienstverlening door deskundig opgeleide medewerkers, hygiëne in de studio en veiligheid van de zonnebanken.

ZONADVIES
Na het bepalen van uw huidtype bij de huidanalyse, krijgt u een persoonlijk zonadvies. Hoe lang kunt u zonnen op welke zonnebank? Met een goed zonadvies profiteert u van de optimale combinatie tussen de positieve effecten van het zonnen en een goed bruiningsresultaat, zonder uw huid te verbranden.

HUIDANALYSE
Om te zorgen dat u de juiste hoeveelheid zonlicht op uw huid krijgt en niet meer dan dat, is het belangrijk dat er naar uw huidtype gekeken wordt. Een SVZ-studio zal altijd (aan de hand van een vragenlijst en/of een huidmetingssysteem) analyseren welk huidtype u heeft en zorgen dat u niet meer zonlicht krijgt dan goed voor u is.

Download hier de info kaarten van SVZ: